نگارش و ارسال مقالات علمی

از آنجایی که تحقیقات انجام شده در مرکز مطالعات نخبگان بانک حکمت ایرانیان، از رتبه علمی بالایی برخوردار می‌باشند، ماحصل تحقیقات نخبگان را در قالب مقاله‌های علمی به مجلات و کنفرانس‌های معتبر تنظیم و ارسال کرده ایم که در مجموع ۶ مقاله با عناوین ۱-«بررسی تأثیر رفع تحریم‌ها بر صنعت بانکداری ایران و ارائه راه‌کار جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش تهدیدهای پیش روی بانک حکمت ایرانیان»، ۲-«تبیین مدلی برای تعیین بهای تمام شده تسهیلات اعطایی بانک حکمت ایرانیان به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت»، ۳-«کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه‌بندی معیارهای اثرگذار بر استفاده مشتریان از بانکداری مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی»، ۴-«ارائه راهکار جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش تهدیدهای پیش روی صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک حکمت ایرانیان)»، ۵-«رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانک حکمت ایرانیان با استفاده رویکرد تحلیل سلسله مراتبی» و ۶-«تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر ریسک سیستماتیک بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری» در این مرکز به ثبت رسیده است. جزئیات مقالاتی که در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به چاپ رسیده‌اند به شرح ذیل می‌باشد.

  1. مقاله «بررسی تأثیر رفع تحریم‌ها بر صنعت بانکداری ایران و ارائه راه‌کار جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش تهدیدهای پیش روی بانک حکمت ایرانیان» پذیرفته شده به صورت شفاهی در دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

  1. مقاله «تبیین مدلی برای تعیین بهای تمام شده تسهیلات اعطایی بانک حکمت ایرانیان به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت» پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی

  1. مقاله «کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه‌بندی معیارهای اثرگذار بر استفاده مشتریان از بانکداری مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی» پذیرفته شده در دومین کنفرانس بین المللی چالش‌ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی

  1. مقاله «ارائه راهکار جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش تهدیدهای پیش روی صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک حکمت ایرانیان)» پذیرفته شده در بیست ‌و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی

  1. مقاله «رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانک حکمت ایرانیان با استفاده رویکرد تحلیل سلسله مراتبی» و ارسال به فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی (در مرحله داوری)

 

  1. مقاله «تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر ریسک سیستماتیک بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری» و ارسال به مجله بررسی‌های حسابداری (در مرحله داوری)