مقاله پذیرفته شده در دومین کنفرانس بین المللی چالش‌ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی

مقاله «کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه‌بندی معیارهای اثرگذار بر استفاده مشتریان از بانکداری مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی» پذیرفته شده در دومین کنفرانس بین المللی چالش‌ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی

مقاله چاپ شده در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی

مقاله «ارائه راهکار جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش تهدیدهای پیش روی صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک حکمت ایرانیان)» پذیرفته شده در بیست ‌و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی

مقاله چاپ شده در کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی

مقاله «تبیین مدلی برای تعیین بهای تمام شده تسهیلات اعطایی بانک حکمت ایرانیان به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت» پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی

مقاله چاپ شده در کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

مقاله «بررسی تأثیر رفع تحریم‌ها بر صنعت بانکداری ایران و ارائه راه‌کار جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و کاهش تهدیدهای پیش روی بانک حکمت ایرانیان» پذیرفته شده به صورت شفاهی در دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و Read More