لازم به یادآوری است بهترین راه تماس با مرکز مطالعات نخبگان بانک حکمت ایرانیان استفاده از گزینه «ارسال تیکت» در سایت می باشد.