در این طرح کلیه افراد عضو بنیاد ملی نخبگان می‌توانند با ارائه معرفی نامه از سوی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح و با انجام یک طرح پژوهشی به مدت ۱۸ ماه در یکی از واحد های بانک، دوره خدمت ضرورت را خود را سپری نمایند.

نخبگان معرفی شده می‌بایست پس از ارسال رزومه و دریافت تاییدیه اولیه از بانک، با مراجعه حضوری به مرکز مطالعات نخبگان بانک حکمت ایرانیان، نسبت به تعریف موضوع پژوهش اقدام و پروپوزال خود را جهت بررسی نهایی ارسال نمایند.

استخراج مقاله از طرح نهایی با هماهنگی بانک و چاپ آن در یک مقاله معتبر علمی-پژوهشی و یا ISI الزامی است. اطلاعات کلی جهت اقدام برای اخذ پروژه جایگزین خدمت را از اینجا مطالعه نمایید.